Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 20.05.2022

Състав:

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” - София

 

Акт за създаване:

Правно основание чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта

Заповед № ОА-53 от 11.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Приет правилник с решение № 4 на Областния съвет за развитие на Софийска област по Протокол от 26.09.2016 г.

График

2022 година - Заседание 24.02.2022 г. - протокол; Заседание 11.05.2022 г. - протокол; Заседание 19.05.2022 г. - протокол

2021 година - Неприсъствено заседание Април - протокол; Неприсъствено заседание Март - протокол; Неприсъствено заседание Февруари- протокол

2020 година - Заседание 05-03.11.2020 г.- протокол; Заседание 25.06.2020 г.- протокол; Заседание 09.06.2020 г.- протокол; Заседание 21.02.2020 г.- протокол

2019 година - Заседание 15.10.2019 г.- протокол; Заседание 22.04.2019 г.- протокол; Заседание 18.04.2019 г.- протокол; Заседание 03.04.2019 г.- протокол; Заседание 19.02.2019 г.- протокол

2018 година - Заседание 18.10.2018 г.- протокол; Заседание 23.04.2018 г.- протокол; Заседание 29.03.2018 г.- протокол; Заседание 14.02.2018 г. - протокол