Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7
Държавна собственост Военни паметници Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти Разрешени заварени индивидуални права на използване Обществени поръчки Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Софийска област

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022