Z6_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHMR54
Z7_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHMRL5

Областен съвет по правата на хората с увреждания

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 29.03.2024

Състав на Областен съвет по правата на хората с увреждания на Софийска област:

Председател: Юлиян Леков

Заместник-председател: Иван Димитров

Акт за създаване

Заповед № ОА-78 от 29.03.2024 г.  на областния управител на Софийска област

Правно основание

чл. 19 от Закона за хората с увреждания