Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3MH1
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV83GS5

община Пирдоп

Дата на публикуване: 21.08.2021
Последна актуализация: 21.08.2021

Кмет Ангел Геров
Община Пирдоп се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. С площта си от 152,435 km2 е 16-та по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 2,15% от територията на областта. Землището на общината е било обитавано от тракийското племе великокойлалети, който към V - IV в. пр. н. е. стават част от голямата държава на бесите. Повече от 180 тракийски могили свидетелстват за тяхното присъствие в региона.

Община Пирдоп е разположена в югоизточната част на Златишко-Пирдопската котловина, край Пирдопска река. Намира се на 81 км. от гр. София. Общината се състои от град Пирдоп и село Душанци. Археологически разкопки доказват, че землището й е било обитавано  още от най-дълбока древност. 
Центърът на града

За името на града има много предположения, но най-правдоподобното е това, че е с тракийски произход и означава “селище при вода”, което е разбираемо, ако се вземе предвид географското разположение на града. За първи път за селището се съобщава в историческите извори през първата половина на XV в. под името Протопопинци. В многовековната си история, градът се е утвърдил като търговски център за региона. През XVI и XVII в. се наблюдава активно развитие на домашната вълнена индустрия, която се превръща и в основен източник на доходи за местното население през следващите няколко века. Наред с това, Пирдоп бил прочут и с производството на пастърма, сапун и свещи.  
Община Пирдоп има дългогодишни традиции в производството на черна и рафинирана мед, както и на сярна киселина. Градът е познат извън пределите на страната като “медната столица на България”. Тук развива дейност най-голямата медодобивна компания в Югоизточна Европа и втора у нас по финансови резултати – част от Групата “Аурубис”, Германия. В Пирдоп се намира единственото у нас училище-паметник “Тодор Г. Влайков”. На специално оформени места на входа на училището са поставени пет големи мраморни паметни плочи, върху които са изписани имената на всички загинали във войните до 1945 г. пирдопчани.


Училище-паметник “Тодор Г. Влайков


Музеят “Луканова къща” е архитектурен паметник от Възрожденската епоха и първа административна сграда на община Пирдоп след Освобождението.
Къщата е изградена в периода 1870-1872 година. Тя е била собственост на възрожденския книжовник Лука Павлов, живял от 1828 до 1884 година. В нея е отразена историята на град Пирдоп и околността от Античността до ХХ век. Къщата-музей е обявена за исторически и архитектурен паметник на културата от местно значение. 


Музей “Луканова къща”  Църква „Свето Успение Богородично”

В църквата „Свето Успение Богородично”, построена през 1819 г. върху основите на стар храм, се намира уникален резбован орехов иконостас, дело на майстори от Дебърската школа – един от двата запазени и до днес в страната ни от общо четири за Балканите. 


Еленска базилика

Според исторически и археологически изследвания, най-древният паметник с национално значение в община Пирдоп са руините на раннохристиянската укрепена църква в местността "Еленско", датирана от края на V - първата половина на VI в. Обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО за защитени паметници на културата.  
Храмът се намира на около 3.5 км от град Пирдоп. Местността и реката, която
минава през нея, се наричат "Еленско" и "Еленска река", а развалините на базиликата - "Еленски манастир" или манастир "Свети Илия". Според устни предания, църквата е била действаща до 1700 г. Днес са запазени единствено останки от нейните стени, които са с височина до 8 метра, както и части от крепостната стена.
 


Телефон: +359 (07181) 52 42
Интернет адрес: www.pirdop.bg
Електронна поща: obshtina_pirdop05@abv.bg