Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 31.03.2022

Състав:

Председател: Иван Велков

Заместник-председател: Елена Вардарова

Акт за създаване

 

Заповед № ОА-71 от 25.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 18.03.2015 г.

График:

Съвместно заседание със Съвет за тристранно сътрудничество - Протокол от заседание 28.01.2016 г.

М. ноември – първа седмица