Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 15.04.2022

Състав:

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

Акт за създаване

Заповед № OA-58 от 18.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

 

Няма правилник

Закон за защита при бедствия

 

График:

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.