Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

 

 

ЕТАЖ

СТАЯ

ИМЕ и ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ІV

407

ЮЛИЯН АТАНАСОВ ЛЕКОВ

Областен управител

y.lekov@sofoblast.bg

02 93 01   860

 

ІV

406

 

Главен специалист

sofoblast@government.bg

02 93 01   801

Факс 02/988 3484

ІV

403

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Заместник областен управител

i.dimitrov@sofoblast.bg

02 93 01   803

 

ІV

401

МАЯ ВИТЕВА  ЦАНОВА

Главен секретар

m.tsanova@sofoblast.bg

02 93 01   805

 

ІV

402

 

Връзки с обществеността

 

02 93 01   814

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция ”Административно – правно обслужване, финанси и

 управление на собствеността

ЕТАЖ

СТАЯ

ИМЕ и ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ІІ

218

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА

ВАРДАРОВА

Директор на Дирекция АПОФУС

elena.vardarova@sofoblast.bg

02 93 01 808

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

02 9301   890

V

516

ДЕЛОВОДСТВО

 

02 93 01   813

02 93 01  812

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция  “Административен контрол, регионално развитие и

държавна собственост”

 

III

322

 

РОСИЦА ХРИСТОВА ТАШЕВА-ПЕНЕВА

Директор на Дирекция АКРРДС

r.tasheva@sofoblast.bg

 

02 93 01   831

 

Отдел „Регионално развитие и устройство на територията”

 

 

V

517

МАЯ НИКОЛАЕВА

ВЕЛКОВА – НЕЛЧИНОВА

Началник отдел „РРУТ“

m.nelchinova@sofoblast.bg

02 93 01   822

m.nelchinova@sofoblast.bg

 

Отдел „Държавна собственост и документален фонд”

 

 

ІІІ

316

МИМИ ГЕОРГИЕВА

МИНЕВА

Началник отдел „ДСДФ“

mimi.mineva@sofoblast.bg

02 93 01  817

 

 

Отдел „Координация и административен контрол”

 

 

ІV

411

ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА

ТАШЕВА

Началник отдел „КАК“

teodora.tasheva@sofoblast.bg

02 93 01   835

 

 

Асоциация В и К –

Софийска област

 

 

ІІІ

303

 

инж.Антони Попов

 

Главен инжeнер

antoni.popov@sofoblast.bg

02 93 01  829

Факс 02 988 14 15

e-mail: avik@sofoblast.bg

Партер

ОХРАНА НА ОА

 

02 93 01  850

Партер

Телефон за граждани

 

02 93 01  853

V

506

ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ  - ОМП

 

02 93 01  851

GSM 0889 204 426

518

МИЛАН МЛАДЕНОВ

Информационни технологии

02  93 01  888

GSM 0885 750 558