Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N36A1
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12SU3

община Елин Пелин

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 17.08.2021

община Елин Пелин

Кмет Ивайло Симеонов

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се намира на 24 км източно от столицата София. През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии на страната - АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6 /Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните жп - магистрали София – Бургас и транс-европейската Калотина - София - Пловдив - Свиленград.
 

Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле, в централната част на Софийска област. Общината включва 19 населени места и административен център е град Елин Пелин. През територията й преминават автомагистралите “Хемус” и “Тракия”, и жп линиите София–Пловдив–Свиленград и София–Карлово–Бургас както и магистралните газопровод и нефтопровод на страната.
Сградата на общинска администрация Елин Пелин

Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност в България с типичния си твърд говор, белодрешното облекло, характерните народни танци, песни и хумор. Традициите на местното население намират своята ежегодна изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда в края на месец май от 1970 г. до  днес.

Шопски празникЕлешнишкият манастир “Св. Успение Богородично” е ценен паметник на културата с национално значение. В църквата му "Света Богородица" са запазени красиви стенописи от XVI и XIX век.

Елешнишки манастир   Стенописи в Елешнишкия манастир

Сред забележителностите в общината са църквата “Св. Николай Чудотворец” в град Елин Пелин, килийното училище в село Доганово, построено през 1835 г., манастирът  “Свети Димитър” край село Габра от 1867 г. и Равнополският манастир. През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака).

Една от забележителностите в с. Лесново е единствената в региона трикуполна  църква “Св. Архангел Михаил”. В близост до селото може да се види и най–старото дърво в околността – “Стария дъб”, който е на повече от 500 години.


Църква “Св. Николай Чудотворец”   Църква “Св. Архангел Михаил”


На 3 км южно от село Нови хан се намират запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища. Още през Възраждането, тогавашното с. Новоселци (сега гр. Елин Пелин) постепенно се превръща в естествен културен и търговски център за близките селища. 
Калето в Нови хан

През 1881 г. то е обявено за един от околийските центрове на Княжество България. Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София - Саранбей (Септември) и създаването на първата керамична фабрика в страната - “Изида”, намираща се на 4 км южно от сегашния град. 


Фабрика “Изида”    

С течение на времето селото укрепва икономически. В края на XIX век са създадени класно училище и читалище, които работят за повишаване на културата и просветата на населението в региона. През 1950 г. с. Новоселци е преименувано на Елин Пелин. През 1960 г. е обявено за град. 

В община Елин Пелин структуроопределящи отрасли са химическата, строителната и хранително–вкусовата промишленост. “Баумит” ЕООД е водещ представител в производството на строителни материали. В индустриалния комплекс Верила, до село Равно поле, са изградени голям брой заводи за производство на различни видове продукция.
“Баумит”


Община Елин Пелин е класифицирана като община с потенциал за развитие на селски туризъм. На територията й е застъпен международният ловен туризъм - в Държавно ловно стопанство “Арамлиец”. Общината има три геотермални извора. Със статут от национално значение е този в село Равно поле, където минералният състав на водата и дебитът позволяват обособяването на балнеоложки център.


Язовир “Огняново”

Язовир Огняново създава отлични предпоставки за развитие на водни спортове. В землището на село Равно поле е изградено модерно голф игрище с името “Света София”. В края на село Лесново се намира една от малкото сертифицирани летателни площадки в България за извършване на полети на летателни апарати с маса до 5700 кг. и 19 пътникоместа.

Летището в село Лесново Голф-игрище “Света София”


Телефон: +359 (0725) 68 620
Интернет адрес: www.elinpelin.org
Електронна поща: kmet_elinpelin@abv.bg