Годишни отчети

Дата на публикуване: 28.01.2022
Последна актуализация: 28.01.2022

Цели на администрацията за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2020 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2019 г

Цели на администрацията за 2019 г.

Годишен доклад_за дейността на Областна администрация на Софийска област_2018 г

Цели на администрацията за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2017 г.

Цели на администрацията за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2016 г.

Цели на администрацията за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2015 г.

Цели на администрацията за 2015 г.

Доклад за дейноста на Областна администрация Софийска област 2014 г.