Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Обща администрация

Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Директор Дирекция АПОФУС – Елена Вардарова

тел. за връзка: 02 9301 808