Областен съвет за сигурност

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 15.04.2022

Състав:

Председател: Иван Иванов

Заместник - председател: Иван Велков

Секретар: Велчо Петков

Акт за създаване

Заповед № ОА-77 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област 

Правилник

Правилник за дейността на Областен съвет за сигурност на Софийска област

График:

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.