Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HH1
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH161

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 15.08.2023

Състав:

Председател: Иван Димитров

Секретар: Калин Василев