Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 31.03.2022

Състав:

Председател: Иван Велков

Заместник-председател: 

Секретар: Калин Василев

Акт за създаване

Заповед № ОА-75 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

Утвърден Правилник на заседание на Комисията проведено на 27.03.2015 г.

 

График:

Заседание 27.02.2018 г.- протокол

Заседание 04.09.2017 г. - протокол

Заседание 12.05.2017 г. - протокол

Заседание 15.12.2016 г. - протокол

Заседание 09.09.2016 г. - протокол

Заседание 08.07.2016 г. - протокол

Заседание 24.03.2016 г. - протокол