Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Здравни заведения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2022

Подробна информация за лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписи, регистър на обекти с обществено, предназначение, списък аптеки в Софийска област може да бъде открита на официалния сайт на Регионална здравна инспекция - Софийска област. 

Лечебни заведения за болнична помощ на територията на Софийска област

1.    Университетска многопрофилна болница за активно лечение – 
„Св. Анна” София АД
адрес: гр. София, ул. “Д. Моллов” №1
тел. централа 02/9759000
e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg

2.    Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД
адрес: гр. Ботевград, ул. „Божко Божилов” №1
телeфон:  0723/69400
e–mail: hosp_bot@abv.bg

3.    Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД
адрес: гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” №15
телeфон: 0725/60151
e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg

4.    Многопрофилна болница за активно лечение – Етрополе ЕООД
адрес: гр. Етрополе, ул. “Бригадирска” №1
телeфон: 0720/63685
e-mail: mbal_etropole@mail.bg

5.    Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман ЕООД
адрес: гр. Ихтиман, ул. „Шипка” №30
телeфон: 0724/80010
e-mail: mbaliht@mail.bg

6.    Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп ЕООД
адрес: гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” №24
e-mail: hospital@pirdop.net

7.    Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков ЕООД
адрес: гр. Самоков, ул. “Македония” №49
телeфон: 0722/98110; 022/98111
e-mail: mbal_samokov@abv.bg

8.    Многопрофилна болница за активно лечение – Своге ЕООД
адрес: гр. Своге, ул. „Староселска” №4
тел. централа: 0726/81, в. 27 
e-mail: mbalsvoge@abv.bg
9.    Специализирана болница  за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Костенец ЕООД
адрес: гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе” №56
телефон: 07142/3701
e-mail: bolnkost@abv.bg

10.     „Специализирана болница за активно лечение за онкологични заболявания – София област” ЕООД
адрес: гр. София, бул. „Столетов” № 67
телeфон: 02/8013923
e-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com

11.     “Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – София област” ЕООД
адрес: гр. София,  бул. “Сливница” №309
e-mail: dbb_sofia_oblast@abv.bg

12.     “Център за психично здраве – София” ЕООД
адрес: гр. София,  бул. “Сливница” №309
телeфон: 02/8319059
e-mail: odpzss@mail.bg

13.     Многопрофилна болница за активно лечение „Скин системс“– 
с. Доганово ЕООД
адрес:  с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32;