Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Състав на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Калин Василев

Акт за създаване

Заповед № ОА-69/25.02.2022 г  на областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

 

График:

Заседание 24.03.2016 г. - протокол