Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Състав на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Радослав Стойчев

Заместник-председател: Александър Манолов

Секретар: Калин Василев

Акт за създаване

Заповед № ОА-242/25.08.2022 г  на областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на комисията 20.03.2015 г.

 

График:

Заседание 24.03.2016 г. - протокол

 

Проект на Областна стратегия на Софийска област за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030