Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHT96
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F13N5

Областна комисия Военни паметници

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 15.09.2022

Състав:

Председател: Радослав Стойчев

Заместник-председател: Александър Манолов

Секретар: Гл. специалист по ОМП в Областна администрация

 

Акт за създаване

Заповед № ОА-257 от 26.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

Утвърден правилник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

 

График:

При възникнала необходимост