Областна комисия Военни паметници

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 15.04.2022

Състав:

Председател: Иван Иванов  

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Велчо Петков

 

Акт за създаване

Заповед № ОА-76 от 01.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

Утвърден правилник на заседание на комисията проведено на 19.03.2015 г.

 

График:

При възникнала необходимост