Държавна собственост

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ с предоставени права за управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал. 1 от ЗДС, подлежащи на продажба по реда на ЗДС и ППЗДС