Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област Постоянно действаща епизоотична комисия Областна транспортна комисия Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана на РБ Областна комисия Военни паметници

Постоянно и временно действащи комисии в Софийска област

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

Годишен отчет за дейността на комисията по жалбите, предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана на Областна администрация на Софийска област за 2023 г.