Областен съвет за намаляване риска от бедствия

Дата на публикуване: 07.09.2021
Последна актуализация: 15.04.2022

Състав:

Председател: Иван Иванов

Заместник-председател: Иван Велков

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

Акт за създаване

Заповед № ОА-64 от 22.02.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Правилник

Утвърден правилник на заседание на съвет проведен на 21.04.2015 г.

График:

При възникнала необходимост