Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.12.2021

Специализирана Администрация

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Директор Дирекция АКРРДС – Цветелина Бельовска

тел. за връзка: 02 9301 831

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИРЕКЦИЯ АКРРДС