Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GH7

НПО в Софийска област

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

База от данни на всички неправителствени организации, в Софийска област.

Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.