Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N36U6
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12QG3

община Етрополе

Дата на публикуване: 17.08.2021
Последна актуализация: 21.02.2024

Кмет Владимир Александров

Общината е разположена в североизточната част на Софийска област. Център на общината е град Етрополе,  разположен в живописната котловина на река Малки Искър, в северните склонове на Стара планина, в подножието на връх Баба /1787 м/. Етрополската котловина е обградена от величествените старопланински върхове – Звездец, Шиндарника, Свети Атанас, Мара Гидия и др. Надморската височина на котловината е 550 м.
 

Община Етрополе е разположена върху северните склонове на Стара планина. Градът се намира в северното подножие на Етрополската Стара планина,  по двата бряга на река Малък Искър,  на около 80 км от София. В обхвата на общината са включени административният център гр. Етрополе и още 7 населени места.

Сградата на общинска администрация Етрополе

Гордост и символ на града са Часовниковата кула, построена през 1710 г.  и сградата на бившия конак, където се помещава Историческият музей.
Часовникова кула   Исторически музей Етрополе


Етрополе заема достойно място в историята на освободителното дело на българския народ през епохата на Възраждането. Етрополци участват в четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Панайот Хитов, в легията на Раковски. В четата на Христо Ботев участват трима етрополци. С делото на Васил Левски е свързано основаването на Местния революционен комитет в Етрополе през есента на 1870 г. За председател е избран етрополецът Тодор Пеев – революционер, учител, книжовник, съратник на Левски и Ботев.

Етрополе има над 2500-годишна история. Селището се намира на важен кръстопът, свързващ Дунав с Македония и Тракия. В периода IV – VI век, в местността „Свети Атанас“ е съществувало селище, укрепено с две стени, останки от което са запазени и до днес. През ХVІ – ХVІІ век градът се развива като рударски и занаятчийски център. Разработването на рудните залежи стимулира развитието на занаяти, свързани с обработката на метали – ковачество, медникарство, ножарство, златарство и др. 

Крепост “Св. Атанас”

 


През XVI – XVII в. в манастира „Света Троица” /”Варовитец”/, разположен в живописен кът на 5 км от града, възниква Етрополската книжовно-просветна и калиграфско-художествена школа. Запазени са 76 тома ръкописи с оригинален стил на изписване и украса. Иконите в манастира  доказват съществуването на иконописно ателие. През 1613 г. в манастира се създава килийно училище, а през 1811 г. в Етрополе е открито обществено килийно училище.

Манастир “Св. Троица”

През Възраждането Етрополе е един от важните занаятчийски и търговски центрове по българските земи.

Арнаудовата къща  Павелпанчовата къща


Пет са църквите в Етрополе, разположени под формата на християнски  кръст.
Църква “Св. Илия” Църква “Св. Никола”

Църквата “Св. Петка” е построена през 1882 г. на мястото на стар християнски храм. Според предание, старият храм е бил разрушен от силно земетресение. Църквата е еднокорабна с дървено кубе. Стените отвътре нямат стенописи. Църквата “Св. Петка” е архитектурен паметник на културата.
Църквата “Св. Никола” е построена в местност, в която в миналото е имало християнски гробища с параклис. През 1909 г., с църковни приходи и дарения,  е изграден храмът. 
Църквата “Св. Георги” е строена около средата на XVII век. Издигната е върху основите на стара средновековна църква. Изградена е изцяло от камък. В нея има запазени стари икони.
Съществуват няколко легенди, свързани с църквата “Св. Илия”. Най–вероятно храмът е бил разрушен от земетресение през 1749 г. С доброволни помощи започва строежа на сегашния параклис, който е бил завършен през 1934 г.
Църквата “Св. Архангел Михаил” е построена през 1837 г. от етрополски майстори. Тя е трикорабна. Иконостасът е с ажурна резба от орех, а по–късно покрит със златен бронз. Църквата е обявена за художествен и архитектурен паметник на културата.
Църква “Св. Георги” Църква “Св. Петка” Църква “Св. Архангел Михаил”


Етрополе привлича множество туристи с природните си забележителности, сред които “Орлов камък – червената стена”, “Кози дол”, ”Грохотака” и “Варовитец”, както и защитени местности и скални феномени, каквито са “Куклите” и “Етрополски зъбери”.

Туристически атракции представляват ловното стопанство “Елен” и конната база “Bolkan Horses”. За любителите на пешеходния туризъм е изградена Еко пътеката “Екот от камбанен звън”.
 


Телефон: +359 (0720) 68 222
Интернет адрес: www.etropolebg.com
Електронна поща: obstina@etropolebg.com