Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Постоянно действаща епизоотична комисия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.08.2023

Състав:

Председател: Иван Димитров

Секретар: Ирина Захариева

Акт за създаване

Заповед № ОА-152 от 02.08.2023 г.  на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

Утвърден правилник на редовно заседание на Комисията, проведено на 02.02.2015 г.

График:

Заседание 02.03.2022 г. - протокол

Заседание 19.07.2018 г. - протокол

Заседание 08.09.2017 г. - протокол

Заседание 18.04.2016 г.- протокол