Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Софийска област получи сертификат за CAF потребител

Дата на публикуване: 25.11.2022
Последна актуализация: 25.11.2022

Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев получи етикета „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“ на официална церемония организирана от Института по Публична Администрация.
Областна администрация на Софийска област премина всички процедури за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела „Обща рамка за оценка /CAF/.

Този етикет се присъжда като признание за цялостните усилия за правилно прилагане на инструмента за качество и насърчава работата на всички служители в областна администрация за непрекъснато развиване и усъвършенстване на база принципите за цялостна управление на качеството.

Заедно с администрацията на Софийска област, етикетът беше присъден и на общините – Ботевград, Костинброд, Костенец и Чавдар. По този начин Софийска област се превръща в единствената област в България с най-много общини работещи по високите стандарти на управление.