Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
Областен управител Заместник областни управители Връзки с обществеността

Кабинет

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 10.02.2023

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
БУЛСТАТ
000776057


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Област: София (столица)
Община: Столична
Район: Сердика
Населено място: гр. София
Адрес: София, бул. Витоша 6
Пощенски код: 1040


РАБОТНО ВРЕМЕ
Стандартно работно време
От: 09:00 ч. - До: 18:00 ч.
Продължителност: 08:00 ч.
регламентирана обедна почивка от 12.00 до 12.30 ч.


ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Уеб сайт: www.sofoblast.bg
Е-mail: sofoblast@government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 9301801, 9301890
Факс: (02) 988 3484


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
Устройствен правилник на областните администрации
Обн. ДВ бр. 57 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2001 г.,изм. ДВ бр. 72 от 2004 г.,изм. ДВ бр. 22 от 2005 г.,изм. ДВ бр. 78 от 2005 г.,изм. ДВ бр. 83 от 2005 г.,изм. ДВ бр. 94 от 2005 г.,изм. ДВ бр. 96 от 2005 г.,изм. ДВ бр. 52 от 2007 г.,изм. ДВ бр. 40 от 2008 г.,изм. ДВ бр. 48 от 2008 г.,изм. ДВ бр. 69 от 2008 г.,изм. ДВ бр. 80 от 2008 г.,изм. ДВ бр. 36 от 2009 г.,изм. ДВ бр. 5 от 2010 г.,изм. ДВ бр. 85 от 2010 г.,изм. ДВ бр. 99 от 2010 г.,изм. ДВ бр. 35 от 2011 г.,изм. ДВ бр. 54 от 2011 г.,изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 34 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 60 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 62 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 67 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 27 от 2013 г.,изм. ДВ бр. 62 от 2013 г.,изм. ДВ бр. 74 от 2013 г.,изм. ДВ бр. 88 от 2013 г.,изм. ДВ бр. 23 от 2014 г.,изм. ДВ бр. 36 от 2015 г.,изм. ДВ бр. 52 от 2015 г.,изм. ДВ бр. 53 от 2015 г.,изм. ДВ бр. 66 от 2015 г.,изм. ДВ бр. 26 от 2016 г.,изм. ДВ бр. 34 от 2016 г.,изм. ДВ бр. 44 от 2016 г.,изм. ДВ бр. 55 от 2016 г.,изм. ДВ бр. 41 от 2018 г.,изм. ДВ бр. 57 от 2019 г.,изм. ДВ бр. 42 от 2020 г.,изм. ДВ бр. 70 от 2020 г.


ЧИСЛЕНОСТ
Щатна численост
Общо: 50
По служебно правоотношение: 37
По трудово правоотношение: 13
Незаети места
Общо: 7
По служебно правоотношение: 7
По трудово правоотношение: 0