Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 01.08.2023

Иван Димитров
Дата на раждане: 09.09.1973 г.

Магистър по икономика - "Международни икономически отношения" от УНСС. Инженер - "Транспортна техника и технологии" от ТУ-Варна.
Отличен професионалист в областта на международния мениджмънт, бързооборотни стоки и логистика, маркетинг и бранд мениджмънт, внос и износ и производство на потребителски стоки. 
Участие и администриране на много проекти в тези области. Ръководи и управлява няколко компании с € 25 милиона оборот и повече от 200 служители в България и ЕС, контролирайки продажбите, процесите и паричния поток. 
Експерт с най-добри практики в областта на международните търговски преговори в Германия, Италия, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Русия, Иран, Оман, Виетнам и Тайланд. Добре организиран и отговарящ на необходимото ниво на знания и умения, необходими за всеки успешен мениджър в международния бизнес. 
Има интереси в международна търговия, транспорт и логистика, автомобилна индустрия, оползотворяване на отпадъци и възобновяеми енергийни източници.