Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед за предоставяне за възмездно ползване на имот - публична държавна собственост

Дата на публикуване: 04.05.2022
Последна актуализация: 04.05.2022