Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Дата на публикуване: 31.05.2022
Последна актуализация: 19.06.2023

Министерство на младежта и спорта обявява стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г. със срок за кандидатстване до 13.06.2022 г.

Информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук.