Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A31
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U37

Културен Календар

Дата на публикуване: 25.09.2021
Последна актуализация: 14.12.2021

Софийска област се гордее с изключително богатите си културни традиции и богатства. С годините фолклорните обичаи, занаяти и ритуали от региона биват предавани на следващите поколения и съхранявани от множество самодейни състави и читалищни групи. Поле за изява те намират в широкия набор от събития и фестивали, насочени към местния фолклор, каквито се организират ежегодно във всяка от общините.

Такива са например фолклорното надиграване „Край извора” в община Антон, както и множеството събития, организирани от НЧ „Хр.Ботев1934”, представящи местния фолклор по оригинален начин. Международният фолклорен фестивал „Пеония” в Божурище, традиционният народен събор „Боженишки Урвич” и регионален празник на фолклора в Ботевград също събират малки и големи любители на традициите и народните обичаи и творчество.

Богатата история на Читалище „Никола Йонков Вапцаров” в Годеч, датираща от 1899 година, е ясен знак за дългогодишните културни традиции в общината. Наред със стремежа за опознаване и предаване на традиционните местни обичаи, свързани с християнския празничен календар, читалището е и център на театралното, художествено, музикално и литературно творчество през годините. Едни от най-колоритните празници, на които годечките самодейци намират сцена за изява, са „Коледуването”, „Лазаруването” и „Кукерските игри”.

Читалищата в община Горна Малина запазват живи местния край, бит и фолклор и предават знания за тях години наред. Те са активен участник в подготовката на съборите в населените места в общината, които благодарение на самодейците, се превръщат в празници на фолклора. Специална почит в района се отдава и на първомайстора на късия разказ – великия български писател Елин Пелин, роден в село Байлово, чрез организирането на различни прояви в негова чест.

Християнските и национални празници са повод за изява на местните самодейци и в община Долна баня. В района се възпроизвеждат редица фолклорни обичаи, предавани от поколение на поколение през вековете. От няколко години местното СОУ „Неофит Рилски” организира и Фестивал на извънкласните дейности, на който учениците от района представят театрални скечове, пиеси, песни и танци.

Международният фолклорен фестивал „Нишавски хоровод” пък обединява ансамбли и групи от българската община Драгоман и сръбската Димитровград, които показват традиционни танци, песни, обичаи и занаяти. Съборите в населените места от общината също се превръщат в празници на народното творчество, забавлявайки жителите и гостите с многообразие от изпълнения на местни състави.

Елинпелинският край, като едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност, си има своя „Шопски празник”, който представя не просто като събор, а като празник на духовното наследство всичко онова, което шопите пазят и пренасят във времето. Хората в Етрополе и до днес пазят живи редица фолклорни обичаи, но най-колоритен и очакван с нетърпение от жителите и гостите на общината си остава „Празникът на Етрополските зетьове”. Фолклорното надпяване „Песента е дар от Бога” в Златица събира състави и групи от целия регион и ежегодно радва почитателите на красивите български песни. На Успение Богородично, когато Ихтиман отбелязва и общинския си празник, многобройните фолклорни и самодейни състави в общината веселят нейните жители и гости с прекрасните си изпълнения, донесли редица отличия от конкурси за фолклор от страната и света.

Друга сериозна част от културното богатство на Софийска област, се дължи и на Копривщица. Архитектурно-етнографският и музеен резерват пази традиции и занаяти, свързани както с фолклора на страната, така и с възрожденската и освободителна дейност в България. Събитието с национално значение, което събира в града десетки хиляди зрители и участници от различни точки на света, е провежданият на всеки 5 години Национален събор на народното творчество, представящ за няколко дни програми на самодейни фолклорни групи, обичаи и занаяти.

Кукерите са гордостта на община Костенец, поради което кукерските фестивали заемат значителна част от културните прояви там. Богатата програма на общината включва и редица инициативи, представящи народни обичаи, както и множество работилници, с които хората предават традиционни занаяти на следващите поколения.

Шопските песни, танци, обреди и словесно богатство са представени и на националния фестивал „Шопски наниз” в Костинброд. Това е и най-големият български фолклорен фестивал на закрито. Непрестанно творящите художествени самодейци в Мирково показват таланта си ежегодно по време на събора и празник на общината, провеждан в края на месец май, когато различни певчески и танцови групи забавляват жителите и гостите на селото. Голям интерес предизвикват и характерните за този край кукери.

Всяка година през месец май община Пирдоп се превръща в арена на множество разнообразни културни прояви в рамките на „Влайкови дни”. По време на културните празници, в града гостуват театрални трупи, откриват се изложби, представят се литературни произведения и такива, показващи бита и обичаите на поколенията, живели в Пирдоп в миналото. По традиция „Влайкови дни” завършват с празничен концерт на 24 май.

Тодоровден – празникът-събор на община Правец, пък се превръща в грандиозно събитие, преминаващо, разбира се, с организирането на традиционните конни надбягвания и редица културни прояви. В село Осиковица се провежда и Общинският събор на народното творчество, в рамките на който читалищни и самодейни състави пренасят гостите на празника назад във времето, представяйки народни традиции, обичаи, песни и танци. Съборът е съпроводен от редица мероприятия като изложби, театрални постановки, работилници и други. Правец е домакин и на фолклорното надиграване „Я тропнете, да тропнем!”, както и на добилите международна популярност „Моцартови празници”.

Община Самоков пък е домакин на колоритния международен „Боб фест”, организиран в село Радуил, както и на множество фестивали за народни песни и танци. В планинския град се връчват и Националните награди за изобразително изкуство „Захарий Зограф” – съвсем заслужено общината е домакин на такъв значим форум, тъй като големият майстор – патрон на отличието, редом с много други зографи, иконописци и резбари, превръщат Самоковската художествена школа в една от водещите в периода на Възраждането.

„Огньове в дефилето” е фестивал на самодейското творчество, който се провежда в рамките на честванията по повод празника на община Своге – Петровден, на който певчески, танцови и театрални групи от цялата община представят талантите си. Фестивалът „Искър пее и танцува” пък обединява любителски състави от трите общини по поречието на живописната река – Своге, Нови Искър и Мездра. В Деня на будителите общината обръща поглед към детското литературно творчество и приложни изкуства в рамките на „Хей, пътечко моя” – фестивал, кръстен на едноименното стихотворение на емблематичната поетеса Калина Малина, имала къща в Своге.

Богат е културният календар и на община Сливница. Местните отбелязват 1-ви март като Ден на самодееца, а в село Алдомировци се организира и Ден на любителското художествено творчество. Многобройните самодейни състави от общината намират поле за изява и по време на различни чествания на национални и християнски празници.

Любовта към средногорската песен и народно творчество събира състави от цяла България в община Чавдар в рамките на едноименния фестивал. Местните жители отбелязват с различни прояви и редица християнски празници, изпълнявайки характерните за тях обичаи и обреди.

„Златен прах” е международен фолклорен фестивал в Челопеч, събиращ на едно място колорита на традиционни песни, танци, обичаи и занаяти, представяни от групи от цял свят. Разбира се, самодейци от района възпроизвеждат и обичаите и традициите, характерни за различни християнски празници.

Софийска област изобилства от редица паметници на културата и архитектурни забележителности, на нейна територия има природни резервати, старинни храмове и манастири, археологически находки. Това прави региона подходящ за развиването на културен и религиозен туризъм, а в съчетание с богатата му история, безспорно е място, на което може да бъде задоволено всяко предпочитание за отдих и развлечения.