Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1JG7
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1JK2

Областен съвет за сигурност

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 28.03.2024

Състав:

Председател: Областен управител на Софийска област

Заместник - председател: Заместник-областен управител на Софийска област

Секретар: Гл. специалист по ОМП

Акт за създаване

Заповед № ОА-155 от 03.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област 

Правилник

Правилник за дейността на Областен съвет за сигурност на Софийска област

График:

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.