Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.10.2021

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства

в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. София, бул. Витоша №6

 • метростанции: „Сердика“ и „Национален дворец на културата“
 • спирка „Съдебна палата“ на трамвайни линии 5 и 8
 • спирки „пл. Гарибалди“ и пл. „Македония“ на трамвайна линия 10
 • спирка пл. „Света Неделя“ на трамвайна линия 12

Паркиране

Платени паркинги в близост до ЦАО и места с режим „синя зона“

Удобно работно време

от 8:30 до 17:30 часа, без прекъсване

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

 • работното време
 • гише за заявяване и получаване на документи
 • информация за услугите; начин на плащане

За клиенти със специфични потребности:

 • ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА – Софийска област

 

 • място за придвижване с инвалидни колички,

 

детски колички и други

 

 • нашите служители ще Ви окажат необходимото

 

съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

В ЦАО на Ваше разположение са:

 • столове, маси и пособия за попълване на документи

 

 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

 

 • безплатен интернет, възможност за сканиране, копиране и принтиране

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение

 

 • при спазване на конфиденциалност

 

 • защитавайки личните Ви данни

 

Информация за услугите ни ще намерите:

 • на интернет страницата ни в секция

„Администрация“, „Административни услуги“, на Административния регистър - Интегрираната

 

информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и на https://edelivery.egov.bg/, където можете да заявите Вашата услуга и електронно

 • на място в ЦАО:
 • на компютърен терминал
 • на хартиен носител на таблото при ЦАО фронт офис, с лесни и опростени образци за услугите

 

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

 • ще намерите електронни брошури и формуляри разясняващи най-често задаваните от Вас въпроси
 • можете да зададете въпрос - ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора

 

Активен Facebook профил

На страницата ни във Facebook: Илиан Тодоров Областен управител на Софийска област, ще откриете интересна информация за нашите активности:

Предимства на обслужването

 

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • за устни запитвания на място или по телефона – на момента, а ако е необходима допълнителна проверка в рамките на 2-3 минути
 • за писмени запитвания – до 7 дни

 

Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи

 

Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише

 

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

 

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса
 • при необходимост се обърнете към Главния секретар, директор на дирекция, началник на отдел или експерт

Пишете ни

 

 

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

Може да ги подадете:

 • гр. София, бул. „Витоша“ №6, ОА – Софийска област, ЦАО
 • sofoblast@government.bg
 • в обозначената кутия в ЦАО

Обадете ни се

 

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

За връзка с:

 • ЦАО: 02/9301813, 02/9301890
 • Областен управител: 02/9301801
 • Главен секретар: 02/9301814

Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година до 1 април в секция „Документи“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Хартата е актуализирана на 16.12.2020 г.

Харта на клиента (pdf формат)