Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EH1
Z7_PPGAHG80017BD0QLQB11SK1063

Държавна собственост

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2024

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ с предоставени права за управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС