Z6_PPGAHG8001DF20QFPH69U300I0
Z7_PPGAHG8001DF20QFPH69U300Q0

Годишни отчети

Дата на публикуване: 28.01.2022
Последна актуализация: 15.02.2024

Цели на администрацията за 2024 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2023 г.

Цели на администрацията за 2023 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2022 г.

Цели на администрацията за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2020 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация на Софийска област – 2019 г

Цели на администрацията за 2019 г.

Годишен доклад_за дейността на Областна администрация на Софийска област_2018 г

Цели на администрацията за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2017 г.

Цели на администрацията за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2016 г.

Цели на администрацията за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2015 г.

Цели на администрацията за 2015 г.

Доклад за дейноста на Областна администрация Софийска област 2014 г.