Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областната транспортна комисия одобри промени в разписанията по автобусните линии София - Калотина и София - Горна Малина

Дата на публикуване: 22.03.2024
Последна актуализация: 22.03.2024

Със заповед на Областния управител Юлиян Леков бе свикано заседание на Областната транспортна комисия на Софийска област. Заседанието бе председателствано от зам.-областния управител Иван Димитров, а г-н Леков пожела успешна работа на членовете на комисията. Те се събраха след писма с настояване на кметовете на Драгоман Андрей Иванов и на Горна Малина Ангел Жиланов за промени в маршрутните разписания на автобусите по линията София - Калотина и по линията София - Горна Малина. С мотиви за подобряване на качеството на транспортните услуги в областта тези промени бяха приети от комисията.

 

Областната администрация пое ангажимент за провеждането на работни срещи с представители на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии и на ИА "Автомобилна администрация" за подобряване на транспортното обслужване на жителите на Софийска област.