Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Образование, държавно финансиране на инфраструктурни обекти и недостиг на работна ръка в община Ботевград – тези теми дискутираха Областният управител и кметът Гавалюгов

Дата на публикуване: 15.07.2022
Последна актуализация: 15.07.2022

В работна среща с кмета на Община Ботевград, Иван Гавалюгов, Областният управител на Софийска област, Дарина Николаева, заяви готовност за общи действия с кметовете, както и организиране на форум с всички общински кметове, с цел споделяне на опит помежду им. Кметът Иван Гавалюгов изрази намерение комуникацията между двете институции да бъде засилена занапред. Г-жа Николаева от своя страна потвърди желанието си да сътрудничи на местната власт в Ботевград с институциите. На срещата присъства и Председателят на Общински съвет в Ботевград, д-р Илин Черняшки, както и двама общински съветници. 
В началото на срещата кметът на Ботевград постави на вниманието на Областния управител ситуацията, в която се намира общината - в средата на строителния сезон, при наличие на разрешителни за строеж, все още няма финансиране на обекти, заявени към МРРБ и Министерство на финансите. Областният управител заяви, че по този въпрос вече има запитвания и от други кметове, като намерението й е да проведе среща в Министерство на финансите.
Актуалните теми, които бяха засегнати по време на дискусията, бяха състоянието на пътя през прохода Арабаконак и на хижа „Рудината“, влошаването на пътна инфраструктура след аварии на ВиК и оценка от членство в Асоциацията по Вик; недостигът на работна ръка в Ботевград - по думите на кмета 2 500 души всеки ден пътуват от други населени места, за да работят в Ботевград. 
Тревожните данни след положените матури, в средните технически гимназии, бе повод кметът на Ботевград да поиска иницииране на среща с Регионалното управление по образованието-Софийска област. „Нашето общество отдавна зачеркна образованието като ценност. Извадихме на показ други примери, които нацията ни смята, че са по-важни“, това заяви Дарина Николаева в диалога по темата.
На общините да се вменят част от функциите на Инспекцията по труда, с цел свиване на сивия сектор. Това бе следващата от многото теми, които бяха поставени на масата на разговорите, продължили повече от 2 часа.