Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Юлиян Леков: Областният управител трябва да събира бизнеса с местните власти в името на просперитета

Дата на публикуване: 24.11.2023
Последна актуализация: 24.11.2023

Ролята на Областния управител е да събере бизнеса и местната власт, а резултатът да бъде общата ни работа за просперитета на конкретното населено място и община, заяви Областният управител Юлиян Леков по време на срещата на бизнеса с местната власт „Капитал Градове – София-област”, организирана от вестник „Капитал“ в столичния хотел „Интерконтинентал“. Заедно с кметовете на Самоков Ангел Джоргов и на Ботевград Иван Гавалюгов, както и със зам.-кмета на Костинброд Александър Ненов г-н Леков се включи в дискусията за развитието на общините в Софийска област след края на местните избори. Областният управител и заместникът му Иван Димитров представиха пред форума Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в региона, финансирани със средства от Европейския съюз, други международни програми или от Държавния бюджет.

„Кметовете очертаха три основни проблема, които създават сериозни пречки пред развитието на бизнеса в Софийска област. Това са инфраструктурата, която се нуждае от сериозни ремонти и рехабилитация, лошото състояние на ВиК-сектора в повечето общини от областта и проблемите, свързани с елктроснабдяването в региона. Надявам се, че намирането на решения на част от тези проблеми ще стане с реализацията на нашата концепция“, каза г-н Леков.
Сред основните цели на КИТИ е да доведе до положителна синергия и висока добавена стойност, до предоляване на ограничения и удоволетворяване на нужди на целия регион. КИТИ предвижда сериозно подобряване на транспортната инфраструктура в Софийска област. Един от тези проекти е извършването на рехабилитация на път II-37 „Етрополе – Златица“, по-популярен като „Кашана“, който от десетилетия е в много лошо състояние. 

По-рано днес, министърът на регионалното развитие Андрей Цеков, който също бе участник във форума на вестник „Капитал“ съобщи, че реконструкцията на „Кашана“ вече е предвидена в Държавния бюджет за следващата година и ще струва около 40 милиона лева.