Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител Дарина Николаева започва работни срещи с кметове и Общински съвети в общините на Софиска област

Дата на публикуване: 28.06.2022
Последна актуализация: 28.06.2022

Областният управител Дарина Николаева започва работни срещи с кметовете и Общинските съвети в 22-те общини на Софийска област. 
“За мен всички общини са еднакво значими. Още при встъпването си в длъжност заявих, че ще работя активно с всички кметове. По тази причина ще започна обиколката си в общините от региона по азбучен ред - защото, какъв по-ясен и принципен ред от този на буквите в азбуката”, каза Дарина Николаева.
Областният управител подчерта, че за да бъдат по-ползотворни срещите в общините, тя ще разговаря не само с кметовете и техните екипи, но и с общинските съветници, тъй като в местните парламенти е съсредоточена една сериозна част от работата на местната власт.