Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител и директорите на ОДМВР София и ОПУ проведоха работна среща

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

Областният управител Юлиян Леков заедно с директорите на ОДМВР София ст. комисар Тихомир Ценов и на Областното пътно управление (ОПУ) инж. Румен Сачански проведоха работно съвещание за по-добрата организация и координация между институциите в работата при тежки зимни условия. Направен беше анализ на действията на компетентните звена и служби по време на обилните снеговалежи и обледявания в края на ноември. Като най-сериозен проблем за жителите в градовете и по-малките населени места в Софийска област бяха посочени неколкодневната липса на електрически ток и трудното възстановяване на нормалното електроподаване. Набелязани бяха конкретни мерки, чиято цел е да оптимизират работата на институциите и да предотвратят кризисни ситуации при нови обилни снеговалежи.