Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Информация от Регионална здравна инспекция – Софийска област

Дата на публикуване: 26.01.2023
Последна актуализация: 26.01.2023

Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичия грип?

 

Птичият грипен вирус А (H5N1) причинява инфекция, като засяга най-често дивите птици. Инфекцията може да се разпространи и сред домашните птици (кокошки, патици, гъски). В много редки случаи вирусът може да предизвика заболяване и при хора, като изложени на риск са работещи в птицеферми, имали директен контакт с болни птици.
Вирусът не се предава от човек на човек. Източник на зараза за човека са птиците, носители на вируса – домашни и диви.
Хората могат да се заразят с вируса чрез: 

  • Директен контакт с инфектирани птици (болни или носители на вируса);
  • Контакт със замърсени от птиците предмети на повърхности.

Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по-рядко при директно попадане на пръски, съдържащи вируса върху лигавиците или при вдишването му. Счита се, че известен риск съществува и при консумиране на продукти от птичи произход, които не са обработени термично. 
Предпазни мерки при разпространението на грип А (H5N1) сред птиците и/или при възникване на заболявания сред хората:
1.    Да се избягват директни контакти, когато това е възможно, с живи и видимо здрави, болни или умрели домашни птици.
2.    Да не се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения или секреции.
3.    Да се спазва много добра лична хигиена, най-вече често и внимателно измиване на ръце със сапун и вода.
4.    Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи произход. При приготвяне на храната, всички продукти от птичи произход, включително и яйцата трябва да бъдат много добре термично обработени (при достатъчно висока температура и достатъчно дълго време), което гарантира унищожаването на вируса на птичия грип.
5.    Да се спазват следните хигиенни изисквания при приготвяне на храната:

  • суровото месо да се съхранява отделно от сготвените и други храни;
  • да не се използват едни и същи нож и дъска за рязане на суровото месо и другите храни;
  • да не се пипа нито сурова, нито готвена храна, преди да се измият ръцете;
  • да не се поставя сготвеното месо в същия съд, в който е било преди термичната обработка;
  • яйцата да се измиват със сапун и вода, непосредствено преди приготвянето им, след което внимателно да се измият и ръцете;
  • да не се консумират сурови и рохки яйца;
  • да не се използват сурови и недоварени яйца при приготвяне на ястия, които не подлежат на термична обработка.

6.    Да се измиват със сапун и вода ръцете, използваните съдове и повърхности веднага след обработка на сурово птиче месо и яйца, тъй като същите може да са замърсени с вируса на птичия грип.
7.    Да се извършва самонаблюдение за поява на симптоми, типични за заболяването при човека – респираторни или инфекция на очите (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, хрема и/или конюнктивит), в рамките на 10 дни след евентуално заразяване (контакт с болни и съмнително болни птици, или с повърхности, които може да са били замърсени от болни и умрели птици).
8.    Да се направи задължителна консултация с личния лекар или със специалист по инфекциозни болести при възникване на заболяване с температура , кашлица, затруднено дишане, или при каквото и да е друго заболяване в този 10-дневен период. Лекарят трябва да бъде информиран за симптомите и възможността за заразяване с птичи грип след контакт с болни птици или пребиваване в заразена зона преди началото на заболяването; местата, които са посещавани; наличие на директен контакт с птици, или болни и съмнително болни от птичи грип лица.
9.    Да се изследват лабораторно заболелите лица, работещи в птицеферми и съмнителни за птичи грип, с цел потвърждаване на диагнозата.