Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

В Челопеч: Дарина Николаева поздрави жителите с красивия празник на селото

Дата на публикуване: 19.06.2022
Последна актуализация: 20.06.2022

Областният управител на Софийска област Дарина Николаева поздрави жителите на Челопеч, кмета Алекси Кесяков и неговия екип на празника на селото, който по традиция се проведе в местността „Корминеш“ на Пресвета Неделя. Тя пожела на местните хора много настроение и прекрасни моменти, да са все така усмихнати  и заедно, а на неуморните млади танцьори – да запазят любовта си към българския фолклор и ритми.

В поздравителния си адрес тя написа: 
„От местни краеведи знам, че името на Челопеч има старобългарски произход и означава „челно, лично място“. Безспорно „златното село на България“, както наричат Челопеч, държи челното място затова, че тук се намират едни от най-големите медно-златни находища в Европа. 
Но, вярвам, че е и заради факта, че тук са чествани славянските първоучители Кирил и Методий още през 1853 година. Заради усилията и работата на кмета Алекси Кесяков и неговия екип да превърнат доказаното миньорско село и в доказан фестивален център за региона - с богат културен календар и фестивали с международно участие. Заради красивата природа. И не на последно място – заради работата в посока на това все повече млади хора да бъдат мотивирани да остават в Челопеч. 

 

Поздравявам всички, които с ежедневната си работа защитават старобългарската етимология на името на селото и работят за челното място на Челопеч!“