Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител Иван Иванов посети община Елин Пелин и кметство Вакарел

Дата на публикуване: 13.05.2022
Последна актуализация: 13.05.2022

По време на работно посещение в кметство Вакарел областният управител се срещна с кмета Ангел Павлов и жители на селото. Те го запознаха с проблемите на населеното място, което е част от Софийска област и предвид своето местоположение, в непосредствена близост до столицата, към него има засилен интерес. Като основен проблем беше посочено лошото състояние на пътната мрежа.

Областният управител посети ОУ “Христо Смирненски“ в селото и остана впечатлен от отлично поддържаната материална база – приветливи класни стаи и кабинети, които могат да си съперничат с най-добрите училища в страната. 

 

В откровен разговор с Иван Иванов учителския колектив и децата споделиха своите проблеми и виждания за развитие както на тяхното родно място, така и на областта.

Работните срещи на областния управител Иван Иванов продължиха в община Елин Пелин, където кмета на общината доц. Ивайло Симеонов запозна областния управител с новите проекти, които реализира общинска администрация, надграждане на материалната база във всички населени места на общината, взаимодействие с неправителствени организации и фирми за подобряване жизнения стандарт на хората в района. Кметът Симеонов сподели, че община Елин Пелин се нарежда на челно място в държавата по брой привлечени инвестиции и на нейна територия е една от най-големите индустриални зони.

В срещата взеха участие и Извънредния и пълномощен посланик на Република Сърбия в България – Н.Пр. доц. Д-р Желко Йович, както и представители на Щрабаг ЕАД, които изграждат част от скоростното трасе към Сърбия. 
Областният управител представи  възможностите за инвестиции на територията на Софийска област и декларира своята подкрепа за пълно съдействие  на администрацията при решаване на поставените въпроси.