Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Юлиян Леков свиква в Боровец Областния щаб за защита при бедствия и работа в зимни условия

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

Областният управител Юлиян Леков свиква в Боровец заседание на Областния щаб за защита при бедствия във връзка с подготовката на курорта за зимния сезон и готовността на териториалните структури на областта за работа в зимни условия. Домакин на заседанието, което започва в 14 часа в хотел "Рила", е кметът на Община Самоков Ангел Джоргов. Предстои да бъдат набелязани и утвърдени за изпълнение превантивни мерки за намаляване на последствията от снегонавявания и обледяване, както и за нормално функциониране на инфраструктурата на туристическите комплекси на Боровец и Мальовица.