Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Безплатни консултации и изследване на туберкулоза

Дата на публикуване: 20.09.2022
Последна актуализация: 20.09.2022

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
                                                

Гр. София, 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 15 Тел. 02/807 87 00; факс: 02/807 87 10

e-mail: rzi so@rzi-sfo.bg


„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ" 19.09. - 23.O9.2O22 г.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но въпреки това остава един от основните проблеми на общественото здраве.  В изпълнение    на Националната   програма   за   превенция   и контрол   на   туберкулозата   в България 2021 Г.-2025 г., РЗИ - Софийска област информира 
населението от областта,  че   през  седмицата  19.09.   -   23.09.2022   г.   ще   се   провеждат БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА в Специализираната  болница  за  активно  лечение  на  пневмо-фтизиатрични заболявания - София област (СБАЛПФЗ) ОТ 10:00 ДО 13:30 ЧАСА В ДНИТЕ: ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК И ПЕТЪК.

НА СЪМНИТЕЛНИТЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА ЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Целта на инициативата е да се даде възможност на всеки, без значение дали е осигурен или не, за 
достъп до безплатен консултативен преглед за туберкулоза. Откриването на лицата с най-висок риск за 
туберкулоза, пребиваващи на територията на Софийска област (включително бежанци от Украйна и 
мигранти) с предоставяне на съответните здравни грижи, ще допринесе за провеждане на активен 
скрининг на това инфекциозно заболяване.
Прегледите  имат  за  цел  своевременното  откриване  на  заболяването  туберкулоза  и навременното 
предприемане на лечение.
СБАЛПФЗ се намира на адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 309
За  допълнителна  информация,  всеки  желаещ  може  да  се  обади  на  тел:  02/93123  53  - 
Регистратура на СБАЛПФЗ - София област.


РЗИ-Софийска област