Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Александър Венциславов Манолов
Дата на раждане 02.07.1970 г.

Професионален опит:
1991 г. – 1999 г. – Ръководител ЕТ “АВЕМА“ гр. Своге
2001 г. – 2006 г. – технически ръководител обект в община Своге
2006 г. – 2011 г. – Мениджър маркетинг в ГРАФОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД, гр. Своге
2007 г. – 2011 г. и 2013 г. – 2015 г. – Председател на общински съвет Своге
2011 г. – 2022 г. – Главен експерт Общопартийна контролна комисия НС на БСП

Образование: 
Магистър по икономика от Икономически университет – Варна
Владее руски