Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 02.02.2022

 

Заместник-областен управител на Софийска област

 

Иван Веселов Велков

 

Дата на раждане: 30 ноември 1989 г.

Образование: висше

Образователно-квалификационна степен: магистър

Завършва средното си образование в Софийска езикова гимназия „Чарлз Дикенс“. Дипломира се като магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионална практика:

В периода 2008-2018 година работи в кантори на Частни съдебни изпълнители. От 2019 година работи в Адвокатско дружество. Има натрупан богат опит в изготвяне на договори и правни становища, задълбочени познания в сферата на Търговското и Административно право, както и в предоставянето на правна защита.

Владее английски език.