Покана до кметовете на общини в Софийска област за провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на 09.06.2022 г.

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 26.05.2022