Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

               Асоциацията по ВиК е създадена на основание Глава единадесета „а” от Закона за водите и се свързва с промените в същия закон от 2009 год. и в изпълнение на реформите в сектор „Водоснабдяване и канализация”.

С Решение №90-04-26/13.01.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е съгласувано учредяването на Асоциация по ВиК в Софийска област, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-София и разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете на общините.

Представител на държава/общини Население по общини, официално преброяване 1.02.2011 по данни на НСИ Съотношение на гласовете в АВиК в %
1 Областна администрация на Софийска област   35,00%
2 Община Антон 1599 0,42%
3 Община Божурище 8473 2,23%
4 Община Ботевград 33175 8,71%
5 Община Годеч 5375 1,41%
6 Община Горна Малина 6209 1,63%
7 Община Долна Баня 4522 1,19%
8 Община Драгоман 5362 1,41%
9 Община Елин Пелин 22841 6,00%
10 Община Етрополе 12047 3,16%
11 Община Златица 5837 1,53%
12 Община Ихтиман 17720 4,65%
13 Община Копривщица 2410 0,63%
14 Община Костенец 12793 3,36%
15 Община Костинброд 17846 4,69%
16 Община Мирково 2540 0,67%
17 Община Пирдоп 8293 2,18%
18 Община Правец 7569 1,99%
19 Община Самоков 38089 10,00%
20 Община Своге 22363 5,87%
21 Община Сливница 9681 2,54%
22 Община Чавдар 1272 0,34%
23 Община Челопеч 1473 0,39%
  Сума: 247489 100,00%