Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3EB1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.01.2022

Къде може да се намери образец заявление за дадена услуга?

- На сайта на ОА Софийска област в секция „Административно обслужване“. „Административни услуги“
- В Единен портал за достъп до електронни административни услуги (https://egov.bg)
- В ЦАО. 

Как могат да бъдат заплатени таксите за административни услуги?

Таксите за административни услуги могат да бъдат заплатени:

  • В брой в касата на администрацията.
  • По банкова сметка:

                    BG25UNCR75273152913401

                    Уникредит Булбанк.

  • Чрез пост терминал в деловодството или в касата на администрацията.

Каква такса се заплаща за удостоверяване на документ с Apostille  и какъв е срокът на изпълнение?

За удостоверяване на един документ с Апостил се заплаща такса 5.00 лв.

Срок за изпълнение: 8 работни часа, при обективни обстоятелства - до 2 работни дни.