Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед за определяне на купувач, спечелил търг за недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в Софийска област, община Годеч, гр. Годеч, вилна зона „Додовица“

Дата на публикуване: 04.07.2022
Последна актуализация: 19.06.2023