Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Дата на публикуване: 27.07.2021
Последна актуализация: 25.09.2021

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Обява-за-преса-Витоша-4-ст.-308
Дата на публикуване: 25.09.2021