Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Дата на публикуване: 03.09.2021
Последна актуализация: 08.04.2022

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот